Wanachama

UKURASA WA WANACHAMA WA CHADEMA

Maelezo kwa wanachama yatakuwa hapa….

Huu ni uwanja wako mwana Chadema, uliza au shauri chochote ujisikiavyo na tutakujibu.

Visanduku vyenye alama* Lazima Vijazwe.

Taarifa za kuwasiliana na Chaddema
Ungependa kuzungumzia suala gani?
Tukusaidieje?
Share Button
Layout Settings