Category Archives: Bungeni

24 Jun
0

Maafisa wa (CHADEMA) watinga Bungeni kuwasilisha Hukumu

Maafisa wa (CHADEMA) watinga Bungeni kuwasilisha hukumu iliyotolewa na Mahakama dhidi ya Wabunge 19 wasio na Chama waliofukuzwa CHADEMA kwa utovu wa nidhamu. Maafisa wa Chadema kutoka kushoto ni Aron Mashuve na kulia ni Evance Luvinga wakiwa nje ya viunga ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI KATIKA WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI, KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA KUSIMAMIA NA KUENDELEZA UVUVI WA BAHARI KUU WA MWAKA 2020

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI KATIKA  WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI, KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA KUSIMAMIA NA KUENDELEZA UVUVI WA BAHARI KUU WA MWAKA 2020 (THE DEEP SEA FISHERIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT ACT, 2020) ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI YA MWAKA 2020

MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI YA MWAKA 2020 (THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) (Chini ya Kanuni ya 86(6) ya Kanuni za Kudumu za Bunge, toleo la Januari, 2016) ________________ ...

Soma zaidi
17 Jun
0

HOTUBA YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI

HOTUBA YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, MHESHIMIWA CECILIA DANIEL PARESSO (MB), AKIWASILISHA BUNGENI MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI KUHUSU BAJETI YA WIZARA YA AFYA, MAENDELEO YA JAMII, JINSIA WAZEE NA WATOTO KWA MWAKA WA ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI-, WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA KUSIMAMIA NA KUENDELEZA UVUVI WA BAHARI KUU WA MWAKA 2020

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI-, WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA KUSIMAMIA NA KUENDELEZA UVUVI WA BAHARI KUU WA MWAKA 2020 (THE DEEP SEA FISHERIES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT ACT, 2020) (Kanuni ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI KATIKA AZIMIO LA KURIDHIA MKATABA WA KIMATAIFA WA VWANGO VYA MAFUNZO NA UTOAJI VYETI KWA WAFANYAKAZI WA VYOMBO VYA UVUVI WA MWAKA 1995

MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI KATIKA AZIMIO LA KURIDHIA MKATABA WA  KIMATAIFA WA VWANGO VYA MAFUNZO NA UTOAJI VYETI KWA WAFANYAKAZI WA VYOMBO VYA UVUVI WA MWAKA 1995 (INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI KUHUSU AZIMIO LA BUNGE LA KURIDHIA MKATABA WA KIMATAIFA WA VIWANGO VYA MAFUNZO NA UTOAJI VYETI KWA WAFANYAKAZI WA VYOMBO VYA UVUVI WA MWAKA 1995

MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI KUHUSU AZIMIO LA BUNGE LA KURIDHIA MKATABA WA KIMATAIFA WA VIWANGO VYA MAFUNZO NA UTOAJI VYETI KWA WAFANYAKAZI WA VYOMBO VYA UVUVI WA MWAKA 1995 (INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI-MHESHIMIWA PASCHAL YOHANA HAONGA (MB), WIZARA YA KILIMO

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI-MHESHIMIWA PASCHAL YOHANA HAONGA (MB), WIZARA YA KILIMO KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA AFYA YA MIMEA WA MWAKA 2020 (THE PLANT HEALTH ACT, 2020) (Kanuni ya 86(6) ya Kanuni za Kudumu ...

Soma zaidi
17 Jun
0

HOTUBA YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, WIZARA YA MALIASILI NA UTALII

HOTUBA YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI, WIZARA YA MALIASILI NA UTALII, MHE MCHUNGAJI PETER SIMON MSIGWA, AKIWASILISHA MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA HIYO KWA MWAKA WA FEDHA ...

Soma zaidi
17 Jun
0

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI MHESHIMIWA WILLIE QAMBALO (MB), WIZARA YA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA

MAONI YA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI MHESHIMIWA WILLIE QAMBALO (MB), WIZARA YA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO KUHUSU UTEKELEZAJI WA BAJETI YA WIZARA KWA MWAKA 2018/19 NA MPANGO WA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA YA UJENZI, UCHUKUZI ...

Soma zaidi
123
Layout Settings