Hotuba za Wasemaji Wakuu Bungeni – Bajeti 2016-17

HOTUBA ZA MSEMAJI MKUU WA KAMBI RASMI YA UPINZANI BUNGENI WAKIWASILISHA BUNGENI MAONI YA KAMBI RASMI YA UPINZANI   KUHUSU HALI YA UCHUMI WA TAIFA, MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA NA MAKADIRIO YA MAPATO NA  MATUMIZI YA SERIKALI KWA MWAKA WA FEDHA 2016/17:

Tafadhali chagua Wizara kupata hotuba yake:

1 Wizara ya Fedha
2 WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO

3 Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto

4 Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi

5 Wizara ya Maliasili na Utalii

6 Kilimo mifugo na uvuvi

7 Wizara ya Maji

8 OFISI YA RAIS – UTUMISHI NA UTAWALA BORA

9 BAJETI MBADALA YA KAMBI YA UPINZANI 2016 final

10 UTUMISHI-NA-UTAWALA-BORA

11 ELIMU

12 HABARI, UTAMADUNI, WASANII NA MICHEZO

13 Maliasili

14 Hotuba ya kilimo mifugo na uvuvi

15 Hotuba ya maji 

16 Hotuba ya mambo ya ndani

17 Hotuba ya mambo ya nje

18 Hotuba ya mazingira 

19 Hotuba ya muungano

20 Hotuba ya nishati

21 hotuba ya viwanda biashara

22 Hotuba ya wizara fedha

23 Katiba & Sheria

24 MAONI YA KAMBI MPANGO WA PILI WA MAENDELEO YA TAIFA

25 OFISI YA RAIS – UTUMISHI NA UTAWALA BORA

26 TAMISEMI NEW

27 ULINZI

Share Button
Layout Settings