HOTUBA YA WASEMAJI WAKUU WA KAMBI RASMI ZA UPINZANI BUNGENI, KATIKA WIZARA YA MBALIMBALI  KUHUSU BAJETI YA WIZARA HIZO, KWA MWAKA WA FEDHA 2019/2020

HOTUBA YA ARDHI FINA FINAL 2019 2020 HOTUBA YA ELIMU 2019
HOTUBA YA HABARI UTAMADUNI SANAA NA MICHEZO 2019 20
HOTUBA YA KAMBI RASMI KILIMO 2019 2020
HOTUBA YA KAMBI RASMI ULINZI 2019
HOTUBA YA KAMBI RASMI AFYA 2019
HOTUBA YA KATIBA NA SHERIA UPINZANI
HOTUBA YA KUB 2019
HOTUBA YA MADINI 2019 -2020
HOTUBA YA MAJI 2019
Hotuba ya maliasili na Utalii 2019 2020 final Hansard
HOTUBA YA MIUNDOMBINU 2019 2020
HOTUBA YA WIZARA YA FEDHA 2019 2020
MAZINGIRA NA MUUNGANO 2019
MIFUGO NA UVUVI 2019-2020
VIWANDA NA BIASHARA 2019

Share Button